Specializujeme se na tyto služby:


Pronájem kontejnerů

Pronajímáme kontejnery o objemech 3, 5 až 11 m3 . Každý kontejner je určen na něco jiného.

  • Kontejner 3m3 je určen na suť, zeminu a směsný odpad.
  • Kontejner 5m3 není určen na suť nebo zeminu.
  • Kontejner 11m3 má zadní dvoukřídlá vrata a do poloviny otevírací postranice.

Dozvědět se více

Demolice

Demolice jakýchkoliv staveb včetně likvidace demoličních odpadů. Služba demolice v sobě zahrnuje, demolici staveb, betonových konstrukcí, bourací práce, demoliční práce, bourání, demolice domu.


Dozvědět se více

Bagrování

Zemní, výkopové, vyklízecí a  bourací práce. Zemní a výkopové práce provádíme ručně i strojově s následným odvozem vykopané zeminy. Rovněž vyklízecí práce v sobě zahrnují odvoz vyklizeného odpadu na skládku.

  • ruční i strojové zemní a výkopové práce (obkopání domů, hloubení jam pro bazény, úpravy pozemků a zahrad, výkopy pro vedení inženýrských sítí,…)
  • drobné bourací práce
  • zemní práce

Dozvědět se více

Vyklízení

Vyklízení sklepních prostor panelových a „činžovních“ domů
Zajistíme Vám kompletní vyklízení sklepů a sklepních prostorů. Pro vyklízení používáme kontejnery o objemu 3 – 15 m3.

Vyklízení půdy
Vyklízení půdy v menším množství popř. půdy rodinných domů, provádíme přesun ruční manipulaci po schodech. V případě většího množství odpadů, používáme stavební výtahy.


Dozvědět se více